ČASTO KLADENÉ OTÁZKYJe Vaše metoda prozkoumání bolestivá?

Naše vyšetřovací metoda je neinvazivní, tudíž absolutně bezbolestná.

Je při prozkoumání přítomen lékař?

Nikoliv, tato technologie je neinvazivní a co do výsledku je soběstačná. Samozřejmě obsluha je proškolený personál s certifikátem pro tuto práci.

Vztahuje se na Vaše centrum zdravotní pojištění?

Naše CMD je striktně soukromá firma bez jakéhokoliv napojení na zdravotní pojišťovny.

Před vyšetřením musím přijít na lačno anebo nějak připraven/á?

Před vyšetřením se vyvarujte požívání alkoholických nápojů, nápojů obsahujících kofein (káva, cola, některé čaje, apod.), ostrých či tučných jídel, a pokud je to možné, vynechte jednu dávku Vámi užívaných léků.
Ženy by se na prozkoumání měly objednávat mimo menstruační dny.

Ovlivní Vaše terapie mojí existující léčbu?

V žádném případě, a když, tak k lepšímu, uškodit nemůže.

Jak dlouho trvá prozkoumání?

Záleží, který orgán bude vyšetřován, ale počítejte, že ne déle než 40minut včetně první metaterapie.

Rozumím dobře, že první terapie je zdarma?

Ano máte pravdu. Zařazujeme první terapii do programu, aby zákazník měl představu a tak zvaně na vlastní kůži pocítil změny ke zlepšení.

Kolik terapií je zapotřebí, aby se můj stav zlepšil na přijatelnou úroveň?

Tato otázka se nedá takto zodpovědět. Je to individuální a tato technologie Vám dá indikaci podle stávajícího zatížení Vašeho organu. Je potom na Vašem rozhodnutí jak s touto informací naložíte. Věřím, že bychom Vám s tímto mohli pomoci a to hlavně pro to, abyste měla jistotu, zda jsou Vaše obavy oprávněné anebo zcela liché. Po té si budete moci udělat kvalifikované rozhodnutí dle Vaší úvahy.

© Milan Kuchař 2010, technická realizace Martin Novotný 2010